5
6
7

Cổ đông


ĐĂNG KÝ KINH DOANH THAY ĐỔI CỦA CÔNG TY

07/05/2020

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 20 ngày 06/05/2020 do thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.
Chi tiết tin vui lòng xem tại đây.