5
6
7

Cổ đông


CBTT BỔ SUNG QĐ VỀ LĨNH VỰC THUẾ

26/08/2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

 

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty”) công bố thông tin về việc Công ty bị xử lý vi phạm về thuế theo Quyết định số 34425/QĐ-CT-TTr4 ngày 28/05/2018 về xử lý vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra đối với Công ty của Cục thuế thành phố Hà Nội.

Để khắc phục, Công ty đã thực hiện việc nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền 3.103.026.441đ theo Quyết định nêu trên.

Trân trọng!

Quyết định số 34425 xin vui lòng xem tại đây.