5
6
7

Cổ đông


CẢI CHÍNH THÔNG TIN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BCTC ĐÃ CÔNG BỐ

29/01/2021

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác công văn cải chính thông tin đối với nội dung BCTC đã công bố.

Chi tiết xem tại đây.