5
6
7

Cổ đông


CBTT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ TN 2021

02/04/2021

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và đối tác Nghị quyết HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Chi tiết Nghị quyết xem tại đây.

Chi tiết Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng xem tại đây.