5
6
7

Cổ đông


CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP TẠI CÔNG TY CON

04/05/2021

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và đối tác Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn 

 

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm tại đây.