5
6
7

Cổ đông


THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

04/05/2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau:

 

1.         Thời gian: 08 giờ 00 phút, Sáng Thứ Ba, ngày 25 tháng 05 năm 2021.

2.         Địa điểm: Bamboo Airways Theatre, Tầng 36 – 37, Tòa nhà Bamboo Airways Tower, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

3.         Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 23/04/2021.

4.        Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ      

4.1.    Cổ đông là cá nhân:

-                 Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;

-                 Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

+                CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;

+                Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

4.2.    Đối với cổ đông là tổ chức:

-                 Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:

+                Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);

+                CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

-                 Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

+                CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

+                Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);

+                Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

5.         Các tài liệu ĐHĐCĐ:

Các tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại địa chỉ: www.flcfaros.vn, Mục Cổ đông.

6.         Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (84-24) 3224 2600 gặp Bà Hoàng Thị Soa – Phó Phòng HCNS – Phụ trách Pháp chế trước 17h00 ngày 22/05/2021 hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Địa chỉ trụ sở chính: Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại:  (84-24) 32242600       Fax: (84-24) 32242601

Website: www.flcfaros.vn

          Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

          Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

          Trân trọng./.

             - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty: Tại đây

- Giấy ủy quyền dự họp: Tại đây

- Danh sách những người nhận ủy quyền dự họp: Tại đây