5
6
7

Cổ đông


BỔ NHIỆM PTGĐ ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN THIỆN PHÚ

01/07/2021

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Thiện Phú theo Nghị Quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 01/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung chi tiết xem tại đây.