5
6
7

Cổ đông


BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2021

30/07/2021

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và đối tác Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2021 (riêng và hợp nhất) của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Chi tiết Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2021 Riêng tại đây và Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2021 Hợp nhất tại đây.