5
6
7

Cổ đông


BÁO CÁO TÀI CHÍNH SOÁT XÉT BÁN NIÊN NĂM 2021

27/08/2021

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và đối tác Báo cáo Tài chính soát xét bán niên năm 2021 (riêng và hợp nhất) của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Chi tiết xin vui lòng xem Báo cáo hợp nhất tại đây, xem Báo cáo riêng tại đây.