5
6
7

Cổ đông


NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

15/05/2023

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros về việc:

1. Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 15/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Bình Phương.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

2.  Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 15/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty đối với Ông Trần Thế Anh.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.