5
6
7

Giới thiệu


Thông tin chung

06/05/2020

 
Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros là Công ty Cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105167581 lần đầu ngày 01/03/2011 và đăng ký thay đổi lần 20 ngày 06/05/2020.
 
1. HÌNH THỨC, TÊN GỌI
 
- Tên Công ty:
- Tên giao dịch:
- Tên viết tắt:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS
FLC FAROS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
FLC FAROS., JSC

 

2. THÔNG TIN CHUNG

Tiền thân là Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hạ tầng Vĩnh Hà. Sau đó, theo định hướng chiến lược mới của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Công ty được đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng Faros. Ngày 30/11/2016, Công ty được đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.
 
- Địa chỉ Trụ sở:
- Tài khoản số:
- Mã số thuế:
- Điện thoại:
- Fax:
- Email: 
- Website:
- Nơi thành lập:
- Vốn điều lệ:
- Chủ tịch HĐQT Công ty:
- Tổng Giám đốc Công ty:
Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
2221.0000.588105 - Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thanh Xuân
010 516 7581
(84-24) 3224 2600
(84-24) 3224 2601
contact@flcfaros.vn
www.flcfaros.vn
Việt Nam
5.675.981.210.000 đồng
Hương Trần Kiều Dung
Bà  Nguyễn Bình Phương
 
Một số hình ảnh về Công ty
 
Sảnh lễ tân
 
 
 
Phòng Tài chính - Kế toán
 
Phòng Họp
 
Hành chính - Nhân sự 
 
Team building Công ty tổ chức tại FLC Sầm Sơn