5
6
7

Lĩnh vực hoạt động


 • Xây dựng & Lắp đặt

  * Các công trình dân dụng 

  * Các công trình công nghiệp 

  * Các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp 

  * Các công trình giao thông 

  * Các công trình thủy lợi

 • Tư vấn & Quản lý

  * Các công trình dân dụng 

  * Các công trình công nghiệp 

  * Các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp 

  * Các công trình giao thông

  * Các công trình thủy lợi

 • Tư vấn thiết kế

  * Thiết kế tổng thể mặt bằng xây dựng công trình

  * Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp

  * Thiết kế nội ngoại thất công trình

  * Thiết kế cấp nhiệt, thông hơi, thông gió. điều hòa không khí công trình dân dụng và công nghiệp

  * Thiết kế phần cơ điện công trình