5
6
7

Giới thiệu


Ban Lãnh đạo Công ty

02/03/2023

Là những người có; nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư bất động sản, Ban Lãnh đạo FLC Faros với những thế mạnh về tầm nhìn chiến lược, khả năng lãnh đạo, khả năng truyền cảm hứng cho nhân viên, sẽ là nền tảng vững chắc giúp FLC Faros không ngừng tạo nên những giá trị hiệu quả cho khách hàng.