5
6
7

Tin tức


ĐHĐCĐ FLC FAROS: RA MẮT TÂN CHỦ TỊCH HĐQT, THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG SÁP NHẬP VÀO FLC GAB

05/05/2020

ĐHĐCĐ FLC FAROS: RA MẮT TÂN CHỦ TỊCH HĐQT, THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG SÁP NHẬP VÀO FLC GAB

Ngày 5/5/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đã diễn ra thành công, với nhiều nội dung quan trọng.

Điểm lại kết quả kinh doanh năm 2019, FLC Faros ghi nhận doanh thu hợp nhất tăng mạnh 36%, đạt 5.029 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ  4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 178 tỷ đồng. So sánh với kế hoạch năm, tỷ lệ hoàn thành của doanh thu và lợi nhuận tương ứng với 126% và 55%. 

Bước sang năm 2020, nhận định ngành xây dựng sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khi BĐS và hầu hết các lĩnh vực khác của nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, FLC Faros đặt đặt mục tiêu doanh thu 3.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 54 tỷ đồng trong 2020. 

FLC GAB có định hướng trở thành doanh nghiệp khai khoáng và quản lý tài sản, trong đó có nhiều ngành nghề kinh doanh mới như kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng… Do đó, việc sáp nhập vào FLC GAB sẽ bổ trợ hiệu quả cho FLC Faros trong hoạt động tư vấn, triển khai thi công dự án, phù hợp với các chiến lược kinh doanh mới trong giai đoạn 2020 - 2025 của công ty. 

Nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các lãnh đạo cấp cao cũng đã được ĐHĐCĐ FLC Faros thông qua trong ngày 5/5, theo đó, bà Hương Trần Kiều Dung được bầu làm Chủ tịch HĐQT FLC Faros, cùng thành viên HĐQT mới là bà Trần Thị Hương; bên cạnh các thành viên BKS là ông Nguyễn Đăng Vụ (nhiệm kỳ 2016 - 2021); thay cho các thành viên vừa miễn nhiệm.