5
6
7

Tin tức


FLC FAROS CHÍNH THỨC ĐƯỢC CẤP PHÉP KHAI THÁC MỎ ĐÁ TẠI THANH HÓA

25/07/2019

 

Ngày 22/07/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quyết định cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã CK: ROS) được khai thác, chế biến đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. 

 

Được biết, diện tích phần mỏ là 32.5 ha, trong đó, diện tích khu vực được khai thác là 30,0 ha, diện tích khu vực khai trường là 2,5 ha; Trữ lượng địa chất 3.550.486 m3, trong đó có 550.315m3 đá khối để xẻ; Trữ lượng huy động và thiết kế khai thác 3.372.869 m3, trong đó có 533.925m3 đá khối để xẻ. Công suất khai thác 115.000 m3/năm. FLC Faros được phép khai thác trong thời hạn 30 năm kể từ ngày cấp phép, còn thời gian xây dựng cơ bản mỏ là 8 tháng.

 

Sau khi nhận được giấy cấp phép, FLC Faros sẽ tiến hành nộp thiết kế mỏ được lập, thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cắm mốc giới khu vực được phép khai thác và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát trước khi bắt đầu khai thác.

 

Ngoài ra, theo yêu cầu và nội dung tại giấy phép, FLC Faros cũng sẽ phải thực hiện đầy đủ nội dung tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt đồng thời đảm bảo an toàn lao động trong suốt quá trình thực hiện khai thác mỏ.

 

Đây được coi là sự kiện đánh dấu bước tiến dài của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros trong việc mở rộng lĩnh vực hoạt động và đầu tư trên thị trường.