5
6
7

Tuyển dụng


Bản tin Tuyển dụng tháng 03 / 2016

09/03/2016

 

Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Xây dựng Faros thông báo các vị trí tuyển dụng tháng 03/2016. Hồ sơ ứng tuyển gửi về địa chỉ: tuyendung@faros.vn. Điện thoại: 0986.853.563 (Ms. Lê Hoài Thu) - 0121.270.5636 (Mr. Trần Kỳ Anh).

   

 

TT

Vị trí

tuyển dụng

Số lượng

Địa điểm làm việc

Mô tả

công việc

Thời gian nhận hồ sơ

1

Kỹ sư khối lượng

10

Dự án FLC Garden City,
Dự án FLC Star Tower,
Dự án FLC Quảng Ninh,
Dự án FLC Quảng Bình,
Dự án FLC Bình Định

PDF

01/03/2016 - 31/03/2016 

2

Kỹ sư Điện Nước

10

Dự án FLC 18 Phạm Hùng,
Dự án FLC Garden City,
Dự án FLC Star Tower,
Dự án FLC Quảng Ninh,
Dự án FLC Quảng Bình,
Dự án FLC Bình Định

PDF

01/03/2016 - 31/03/2016 

3

Kỹ sư giám sát hiện trường

40

Dự án FLC 36 Phạm Hùng,
Dự án FLC 18 Phạm Hùng,
Dự án FLC Garden City,
Dự án FLC Star Tower,
Dự án FLC Quảng Ninh,
Dự án FLC Quảng Bình,
Dự án FLC Bình Định

PDF

01/03/2016 - 31/03/2016 

4

Cán bộ Kế hoạch Kỹ thuật

01

Văn phòng Hà Nội

PDF

01/03/2016 - 31/03/2016 

5

Nhân viên Kế toán Dự toán

02

Dự án FLC Quảng Ninh,
Dự án FLC Quảng Bình

PDF

01/03/2016 - 31/03/2016 

6

Cán bộ An toàn viên lao động

10

Dự án FLC 36 Phạm Hùng,
Dự án FLC 18 Phạm Hùng,
Dự án FLC Garden City,
Dự án FLC Star Tower,
Dự án FLC Quảng Ninh,
Dự án FLC Quảng Bình,
Dự án FLC Bình Định

PDF

01/03/2016 - 31/03/2016 

7

Công nhân Điện Nước

15

Dự án FLC 36 Phạm Hùng,
Dự án FLC 18 Phạm Hùng,
Dự án FLC Garden City,
Dự án FLC Star Tower,
Dự án FLC Quảng Ninh,
Dự án FLC Quảng Bình,
Dự án FLC Bình Định

PDF

01/03/2016 - 31/03/2016 

8

Chuyên viên Nhân sự

01

Dự án FLC Quảng Ninh

PDF

01/03/2016 - 31/03/2016 

9

Nhân viên Thủ kho

05

Dự án FLC Star Tower,
Dự án FLC Quảng Ninh,
Dự án FLC Quảng Bình

PDF

01/03/2016 - 31/03/2016 

10

Nhân viên vật tư

06

Dự án FLC Star Tower,
Dự án FLC Quảng Ninh,
Dự án FLC Quảng Bình,
Dự án FLC Bình Định

PDF

01/03/2016 - 31/03/2016 

11

Nhân viên Y tế công trường

03

Dự án FLC Quảng Ninh,
Dự án FLC Quảng Bình,
Dự án FLC Bình Định

PDF

01/03/2016 - 31/03/2016 

12

Nhân viên vận hành trạm trộn

05

Trạm trộn bêtông Vân Canh,
Dự án FLC Quảng Ninh,
Dự án FLC Quảng Bình

PDF

01/03/2016 - 31/03/2016 

13

Thợ cơ khí sửa chữa máy móc

10

Dự án FLC Quảng Ninh,
Dự án FLC Quảng Bình,
Dự án FLC Bình Định

PDF

01/03/2016 - 31/03/2016 

14

Nhân viên thí nghiệm đúc mẫu

03

Trạm trộn bêtông Vân Canh,
Dự án FLC Quảng Ninh,
Dự án FLC Quảng Bình

PDF

01/03/2016 - 31/03/2016 

15

Lái máy xúc lật

10

Trạm trộn bêtông Vân Canh,
Dự án FLC Quảng Ninh,
Dự án FLC Quảng Bình

PDF

01/03/2016 - 31/03/2016 

16

Lái xe bồn bêtông

07

Trạm trộn bêtông Vân Canh,
Dự án FLC Quảng Ninh,
Dự án FLC Quảng Bình

PDF

01/03/2016 - 31/03/2016 

17

Công nhân cơ hữu

300

Dự án FLC Quảng Ninh

PDF

01/03/2016 - 31/03/2016 

18

Nhân viên bảo vệ

05

Dự án FLC Quảng Ninh

PDF

01/03/2016 - 31/03/2016