5
6
7

Tuyển dụng


Bản tin Tuyển dụng tháng 04 / 2016

02/04/2016

 

Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Xây dựng Faros thông báo các vị trí tuyển dụng tháng 04/2016. Hồ sơ ứng tuyển gửi về địa chỉ: tuyendung@faros.vn. Điện thoại: 0986.853.563 (Ms. Lê Hoài Thu) - 0121.270.5636 (Mr. Trần Kỳ Anh).

   

 

TT

Vị trí

tuyển dụng

Số lượng

Địa điểm làm việc

Mô tả

công việc

Thời gian nhận hồ sơ

1

Kỹ sư khối lượng

06

Dự án FLC Garden City,
Dự án FLC Star Tower,
Dự án FLC Quảng Ninh,
Dự án FLC Quảng Bình

PDF

01/04/2016 - 30/04/2016 

2

Kỹ sư Điện Nước

04

Dự án FLC Garden City,
Dự án FLC Star Tower,
Dự án FLC Quảng Ninh

PDF

01/04/2016 - 30/04/2016 

3

Kỹ sư giám sát hiện trường

10

Dự án FLC Garden City,
Dự án FLC Star Tower

PDF

01/04/2016 - 30/04/2016 

4

Nhân viên Kế toán Dự toán

02

Dự án FLC Garden City,
Dự án FLC Quảng Ninh,
Dự án FLC Quảng Bình

PDF

01/04/2016 - 30/04/2016 

5

Cán bộ An toàn viên lao động

10

Dự án FLC Garden City,
Dự án FLC Star Tower,
Dự án FLC Quảng Ninh,
Dự án FLC Quảng Bình

PDF

01/04/2016 - 30/04/2016 

6

Công nhân Điện Nước

06

Dự án FLC Garden City,
Dự án FLC Star Tower,
Dự án FLC Quảng Bình

PDF

01/04/2016 - 30/04/2016 

7

Chuyên viên Nhân sự

01

Dự án FLC Quảng Ninh

PDF

01/04/2016 - 30/04/2016 

8

Nhân viên Thủ kho

05

Dự án FLC Quảng Ninh

PDF

01/04/2016 - 30/04/2016 

9

Nhân viên vật tư

06

Dự án FLC Quảng Ninh,
Dự án FLC Quảng Bình

PDF

01/04/2016 - 30/04/2016 

10

Nhân viên Y tế công trường

03

Dự án FLC Quảng Ninh,
Dự án FLC Quảng Bình,
Dự án FLC Bình Định

PDF

01/04/2016 - 30/04/2016 

 

 

Chi tiết mẫu thông tin ứng viên xin vui lòng xem trong file đính kèm.

 

Tải file tại đây.