5
6
7

Tuyển dụng


Bản tin Tuyển dụng tháng 07 / 2016

01/07/2016

 

Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Xây dựng Faros thông báo các vị trí tuyển dụng tháng 07/2016. Hồ sơ ứng tuyển gửi về địa chỉ: tuyendung@faros.vn. Điện thoại: 0986.853.563 (Ms. Lê Hoài Thu) - 0121.270.5636 (Mr. Trần Kỳ Anh).

   

 

TT

Vị trí

tuyển dụng

Số lượng

Địa điểm làm việc

Mô tả

công việc

Thời gian nhận hồ sơ

1

Chuyên viên Quan hệ lao động

01

Văn phòng Hà Nội

PDF

01/07/2016 - 31/07/2016 

2

Kỹ sư cấp thoát nước

01

Văn phòng Hà Nội

PDF

01/07/2016 - 31/07/2016

3

Kỹ sư Điện

01

Văn phòng Hà Nội

PDF

01/07/2016 - 31/07/2016

4

Kỹ sư điều hòa và thông gió

01

Văn phòng Hà Nội

PDF

01/07/2016 - 31/07/2016

5

Kỹ sư thanh quyết toán phần điện

01

Văn phòng Hà Nội

PDF

01/07/2016 - 31/07/2016

6

Cán bộ An toàn lao động

01

Dự án FLC Star Tower

PDF

01/07/2016 - 31/07/2016

7

Trạm trưởng trạm trộn Bêtông

01

Trạm trộn Bê tông Bình Định

PDF

01/07/2016 - 31/07/2016

8

Nhân viên vận hành trạm trộn bêtông

02

Trạm trộn Bê tông Bình Định

PDF

01/07/2016 - 31/07/2016

9

Nhân viên lái xe xúc lật

02

Trạm trộn Bê tông Bình Định

PDF

01/07/2016 - 31/07/2016

10

Nhân viên thí nghiệm đúc mẫu

02

Trạm trộn Bê tông Bình Định

PDF

01/07/2016 - 31/07/2016 

11

Nhân viên Hành chính thống kê

02

Trạm trộn Bê tông Bình Định

PDF 

01/07/2016 - 31/07/2016

12

Nhân viên sàng cát

02

Trạm trộn Bê tông Bình Định

 

01/07/2016 - 31/07/2016

13

Nhân viên vệ sinh công nghiệp

02

Trạm trộn Bê tông Bình Định

 

01/07/2016 - 31/07/2016 

14

Nhân viên vận hành bơm cần bêtông

01

Trạm trộn Bê tông Bình Định

PDF

01/07/2016 - 31/07/2016

15

Nhân viên vận hành bơm tĩnh bêtông

01

Trạm trộn Bê tông Bình Định

PDF

01/07/2016 - 31/07/2016

16

Nhân viên phụ bơm

02

Trạm trộn Bê tông Bình Định

 

01/07/2016 - 31/07/2016

17

Nhân viên bảo vệ

02

Trạm trộn Bê tông Bình Định

PDF

01/07/2016 - 31/07/2016

18

Công nhân trồng cỏ

30

Dự án FLC Hạ Long

 PDF

01/07/2016 - 31/07/2016

 

 

Chi tiết mẫu thông tin ứng viên xin vui lòng xem trong file đính kèm.

 

Tải file tại đây.