5
6
7

Tuyển dụng


Bản tin Tuyển dụng tháng 11 / 2015

02/12/2015

 

Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Xây dựng Faros thông báo các vị trí tuyển dụng tháng 11/2015. Hồ sơ ứng tuyển gửi về địa chỉ: tuyendung@faros.vn. Điện thoại: 0986.853.563 (Ms. Lê Hoài Thu) - 0121.270.5636 (Mr. Trần Kỳ Anh).

   

 

TT

Vị trí

tuyển dụng

Số lượng

Địa điểm làm việc

Mô tả

công việc

Thời gian nhận hồ sơ

1

Phó

Tổng Giám đốc

01

Hà Nội

PDF

 

2

Phó Giám đốc Dự án

01

Bình Định

PDF

 

3

Chỉ huy trưởng

02

Dự án FLC Bình Định
Dự án FLC18 Phạm Hùng

PDF

01/11/2015 - 15/12/2015

4

Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật

01

Thanh Hóa

PDF

01/11/2015 - 15/12/2015

5

Kỹ sư giám sát hiện trường

10

Dự án FLC Bình Định

PDF

01/11/2015 - 30/11/2015

6

Kỹ sư

khối lượng

08

Văn phòng Hà Nội,
Dự án FLC 36 Phạm Hùng,
Dự án FLC18 Phạm Hùng,
Dự án FLC18 Thanh Hóa,
Dự án FLC Bình Định

PDF

01/11/2015 - 30/11/2015

7

Kỹ sư Cơ điện

05

Văn phòng Hà Nội,
Dự án FLC 36 Phạm Hùng, 
Dự án FLC18 Phạm Hùng

PDF

01/11/2015 - 30/11/2015

8

Công nhân

điện nước

03

Văn phòng Hà Nội,
Dự án FLC 36 Phạm Hùng, 
Dự án FLC18 Phạm Hùng,
Dự án FLC Bình Định

PDF

01/11/2015 - 30/11/2015

9

Trạm trưởng trạm trộn bêtông

01

Dự án FLC Bình Định

PDF

01/11/2015 - 30/11/2015