5
6
7

Tuyển dụng


Bản tin Tuyển dụng tháng 12 / 2015

14/12/2015

 

Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Xây dựng Faros thông báo các vị trí tuyển dụng tháng 12/2015. Hồ sơ ứng tuyển gửi về địa chỉ: tuyendung@faros.vn. Điện thoại: 0986.853.563 (Ms. Lê Hoài Thu) - 0121.270.5636 (Mr. Trần Kỳ Anh).

   

 

TT

Vị trí

tuyển dụng

Số lượng

Địa điểm làm việc

Mô tả

công việc

Thời gian nhận hồ sơ

1

Giám đốc Dự án

01

Dự án FLC Bình Định

PDF

01/12/2015 - 30/12/2015 

2

Kỹ sư kết cấu

04

Văn phòng Hà Nội

PDF

01/12/2015 - 30/12/2015  

3

Kiến trúc sư

04

Văn phòng Hà Nội

PDF

01/12/2015 - 30/12/2015  

4

Kỹ sư giám sát hiện trường

10

Dự án FLC Bình Định,
Dự án FLC 18 Phạm Hùng

PDF

01/12/2015 - 30/12/2015 

5

Cán bộ kế hoạch kỹ thuật

02

Văn phòng Hà Nội

PDF

01/12/2015 - 30/12/2015 

6

Kỹ sư khối lượng

08

Văn phòng Hà Nội,
Dự án FLC 36 Phạm Hùng,
Dự án FLC 18 Phạm Hùng,
Dự án FLC Thanh Hóa,
Dự án FLC Bình Định

PDF

01/12/2015 - 30/12/2015 

7

Cán bộ An toàn lao động

02

Dự án FLC Bình Định,
Dự án FLC 36 Phạm Hùng, 
Dự án FLC18 Phạm Hùng

PDF

01/12/2015 - 30/12/2015 

8

Kỹ sư Nông nghiệp - Bộ phận cảnh quan

02

Dự án FLC Bình Định

PDF

01/12/2015 - 30/12/2015 

9

Nhân viên thực tập - Phòng HCNS

02

Văn phòng Hà Nội

PDF

01/12/2015 - 30/12/2015