5
6
7

Tuyển dụng


Bản tin Tuyển dụng tháng 01 / 2016

13/01/2016

 

Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Xây dựng Faros thông báo các vị trí tuyển dụng tháng 01/2016. Hồ sơ ứng tuyển gửi về địa chỉ: tuyendung@faros.vn. Điện thoại: 0986.853.563 (Ms. Lê Hoài Thu) - 0121.270.5636 (Mr. Trần Kỳ Anh).

   

 

TT

Vị trí

tuyển dụng

Số lượng

Địa điểm làm việc

Mô tả

công việc

Thời gian nhận hồ sơ

1

Giám đốc Dự án

01

Dự án FLC Bình Định,
Dự án FLC Quảng Bình

PDF

01/01/2016 - 31/01/2016 

2

Chỉ huy trưởng

01

Dự án FLC Quảng Bình

PDF

01/01/2016 - 31/01/2016 

3

Phó phòng Hành chính

01

Văn phòng Hà Nội

PDF

01/01/2016 - 31/01/2016 

4

Kỹ sư kết cấu

08

Văn phòng Hà Nội

PDF

01/01/2016 - 31/01/2016  

5

Kỹ sư hoàn thiện

10

Dự án FLC Bình Định,
Dự án FLC 18 Phạm Hùng, 
Dự án FLC Thanh Hóa

PDF

01/01/2016 - 31/01/2016  

6

Kỹ sư giám sát hiện trường

10

Dự án FLC Bình Định,
Dự án FLC 18 Phạm Hùng

PDF

01/01/2016 - 31/01/2016 

7

Cán bộ kế hoạch kỹ thuật

02

Văn phòng Hà Nội

PDF

01/01/2016 - 31/01/2016 

8

Kỹ sư khối lượng

08

Văn phòng Hà Nội,
Dự án FLC 36 Phạm Hùng,
Dự án FLC 18 Phạm Hùng,
Dự án FLC Thanh Hóa,
Dự án FLC Bình Định

PDF

01/01/2016 - 31/01/2016 

9

Cán bộ An toàn lao động

02

Dự án FLC Bình Định,
Dự án FLC 36 Phạm Hùng, 
Dự án FLC 18 Phạm Hùng

PDF

01/01/2016 - 31/01/2016 

10

Kỹ sư Nước

03

Dự án FLC 36 Phạm Hùng, 
Dự án FLC 18 Phạm Hùng, 
Dự án FLC Bình Định

PDF

01/01/2016 - 31/01/2016 

11

QS Điện

03

Dự án FLC 36 Phạm Hùng, 
Dự án FLC 18 Phạm Hùng, 
Dự án FLC Bình Định

PDF

01/01/2016 - 31/01/2016 

12

Kỹ sư điều hòa

03

Dự án FLC 36 Phạm Hùng, 
Dự án FLC 18 Phạm Hùng, 
Dự án FLC Bình Định

PDF

01/01/2016 - 31/01/2016 

13

Chuyên viên Nhân sự

01

Dự án FLC Quảng Bình

PDF

01/01/2016 - 31/01/2016 

14

Chuyên viên tổ chức sự kiện

01

Văn phòng Hà Nội

PDF

01/01/2016 - 31/01/2016 

15

Nhân viên thực tập - HCNS

02

Văn phòng Hà Nội

PDF

01/01/2016 - 31/01/2016 

16

Công nhân cơ hữu

300

Dự án FLC Quảng Bình

PDF

01/01/2016 - 31/01/2016