5
6
7

Tuyển dụng


Bản tin Tuyển dụng tháng 02 / 2016

08/02/2016

 

Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Xây dựng Faros thông báo các vị trí tuyển dụng tháng 02/2016. Hồ sơ ứng tuyển gửi về địa chỉ: tuyendung@faros.vn. Điện thoại: 0986.853.563 (Ms. Lê Hoài Thu) - 0121.270.5636 (Mr. Trần Kỳ Anh).

   

 

TT

Vị trí

tuyển dụng

Số lượng

Địa điểm làm việc

Mô tả

công việc

Thời gian nhận hồ sơ

1

Kỹ sư giám sát hiện trường

05

Dự án FLC Garden City,
Dự án FLC 18 Phạm Hùng

PDF

01/02/2016 - 29/02/2016 

2

Cán bộ kế hoạch kỹ thuật

01

Văn phòng Hà Nội

PDF

01/02/2016 - 29/02/2016 

3

Kỹ sư Điện Nước

03

Dự án FLC Garden City, 
Dự án FLC 18 Phạm Hùng, 
Dự án FLC Bình Định

PDF

01/02/2016 - 29/02/2016 

4

Chuyên viên Nhân sự

01

Dự án FLC Bình Định

PDF

01/02/2016 - 29/02/2016 

5

Nhân viên Y tế công trường

01

Dự án FLC Bình Định

PDF

01/02/2016 - 29/02/2016 

6

Cán bộ An toàn lao động

03

Dự án FLC Garden City,
Dự án FLC 18 Phạm Hùng

PDF

01/02/2016 - 29/02/2016 

7

Lái xe bồn bêtông

07

Trạm trộn bêtông Vân Canh

PDF

01/02/2016 - 29/02/2016 

8

Lái máy xúc lật

02

Trạm trộn bêtông Vân Canh

PDF

01/02/2016 - 29/02/2016 

9

Thợ cơ khí sửa chữa máy móc

02

Dự án FLC Quảng Bình

PDF

01/02/2016 - 29/02/2016 

10

Công nhân Điện Nước

05

Dự án FLC Garden City, 
Dự án FLC 18 Phạm Hùng, 
Dự án FLC Bình Định

PDF

01/02/2016 - 29/02/2016 

11

Nhân viên thí nghiệm đúc mẫu

01

Trạm trộn bêtông Vân Canh

PDF

01/02/2016 - 29/02/2016 

12

Nhân viên vận hành trạm trộn

01

Trạm trộn bêtông Vân Canh

PDF

01/02/2016 - 29/02/2016 

13

Công nhân cơ hữu

300

Dự án FLC Quảng Bình

PDF

01/02/2016 - 29/02/2016