5
6
7

Cổ đông


CV CHẤP THUẬN GIA HẠN ĐHCĐTN 2020

12/05/2020

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Công văn chấp thuận gia hạn ĐHCĐTN 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC.
Chi tiết tin vui lòng xem tại đây.