5
6
7

Cổ đông


LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC 2020

21/05/2020

Xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2020 của Công ty. 

Chi tiết Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán xem tại đây.