5
6
7

Cổ đông


THÔNG QUA TỶ LỆ HOÁN ĐỐI CỔ PHIẾU ĐỂ SÁP NHẬP

03/06/2020

Xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros về việc Thông qua tỷ lệ hoán đối cổ phần để thực hiện phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vào Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC. 

Chi tiết xem tại đây.