5
6
7

Cổ đông


BC THAY ĐỔI SH CỦA CĐ LỚN

08/06/2020

Ngày 08/06/2020, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros nhận được Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Ông Trịnh Văn Quyết.

Chi tiết Báo cáo xin vui lòng xem tại đây.