5
6
7

Cổ đông


BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020

29/07/2020

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Chi tiết xin vui lòng xem Báo cáo hợp nhất tại đây, xem Báo cáo riêng tại đây