5
6
7

Cổ đông


NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM PHÓ TGĐ

30/09/2020

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros về việc:

1. Nghị quyết số 41/2020/NQ-HĐQT ngày 30/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Thiện Phú.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

2.  Nghị quyết số 42/2020/NQ-HĐQT ngày 30/09/2020 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm Ông Lê Tuấn Hùng - Phó Tổng Giám đốc thường trực và Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Chi tiết vui lòng xem tại đây.