5
6
7

Cổ đông


BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020

28/10/2020

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và đối tác Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2020 (riêng và hợp nhất) của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Chi tiết Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2020 Riêng tại đây  và Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2020 Hợp nhất tại đây