5
6
7

Cổ đông


Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

30/11/2020

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros về việc:

 

Bà Nguyễn Bình Phương thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty để đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

 

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm tại đây.