5
6
7

Cổ đông


CÔNG VĂN CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THUẾ NĂM 2020

30/01/2021

Xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Quý Khách hàng và Đối tác Công văn cung cấp thông tin liên quan đến các quyết định cưỡng chế thuế năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Chi tiết xem tại đây.