5
6
7

Cổ đông


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2020

30/01/2021

 

Xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

 

Chi tiết Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020 tại đây.