5
6
7

Cổ đông


BC KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

05/05/2021

Ngày 05/05/2021, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros  nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ- Bà Trần Thị Hưng (Em gái ruột của Bà Trần Thị Hương - Phó CT HĐQT Công ty)

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và đối tác nội dung Báo cáo