5
6
7

Cổ đông


LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC 2021

07/06/2021

Xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2021 của Công ty. 

Chi tiết Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán xem tại đây.