5
6
7

Cổ đông


CBTT VỀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022

25/08/2022

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố công văn về thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

File Công văn tải về tại đây.

File tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường tải về tại đây.