5
6
7

Cổ đông


CBTT NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022

02/11/2022

 

Công ty CP Xây dựng FLC Faros công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 kèm tài liệu họp.

 

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm tại đây.