5
6
7

Cổ đông


CBTT VỀ VIỆC BÀ NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG THÔI GIỮ CHỨC VỤ CT HĐQT

02/11/2022

Công ty CP Xây dựng FLC Faros công bố thông tin về việc Bà Nguyễn Bình Phương thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

 

 

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm tại đây.