5
6
7

Cổ đông


CBTT VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

02/11/2022

 

Công ty CP Xây dựng FLC Faros công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty

 

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm tại đây.