5
6
7

Cổ đông


CBTT VỀ VIỆC NHẬN ĐƯỢC ĐƠN TỪ NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

15/05/2023

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

 

Chi tiết xem tại đây.