5
6
7

Cổ đông


NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC CÔNG TY

15/05/2023

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros về việc:

1. Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 15/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty đối với bà Nguyễn Khánh Tâm.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.