5
6
7

Cổ đông


NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

01/03/2023

 Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros về việc:

1. Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 01/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Phan Thanh Hà.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.