5
6
7

Cổ đông


NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

05/07/2023

 Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros về việc:

1. Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 05/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lê Tuấn Hùng

Chi tiết vui lòng xem tại đây