5
6
7

Cổ đông


CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY FLC FAROS

06/09/2023

  Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros về việc:

1. Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 06/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Tùng

Chi tiết vui lòng xem tại đây