5
6
7

Cổ đông


CÔNG BỐ THÔNG TIN NHẬN ĐƯỢC ĐƠN TỪ NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

02/02/2024

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

Chi tiết xem tại đây