5
6
7

Lĩnh vực hoạt động


  • ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

    * Các công trình dân dụng

    * Các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị

    * Các công trình dịch vụ tiện ích

    * Các công trình du lịch - nghĩ dưỡng - thắng cảnh