5
6
7

Cổ đông


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

19/04/2021

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.
Chi tiết tin vui lòng xem tại đây.