5
6
7

Giới thiệu


 • Thông tin chung

  Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros là Công ty Cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105167581 lần đầu ngày 01/03/2011 và đăng ký thay đổi lần 20 ngày 06/05/2020.

   

 • Ban Lãnh đạo Công ty

  Là những người có; nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư bất động sản, Ban Lãnh đạo FLC Faros với những thế mạnh về tầm nhìn chiến lược, khả năng lãnh đạo, khả năng truyền cảm hứng cho nhân viên, sẽ là nền tảng vững chắc giúp FLC Faros không ngừng tạo nên những giá trị hiệu quả cho khách hàng.

 • Sơ đồ tổ chức

  Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros là Công ty Cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105167581. Công ty FLC Faros hoạt động theo cơ cấu của một Công ty Cổ phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng của Công ty.